“จุดสุดยอดของนักวิ่ง”: อีกหนึ่งเหตุผลที่ควรใช้ BOLLOX FIREBALLS

พฤษภาคม 11, 2020

“จุดสุดยอดของนักวิ่ง”: อีกหนึ่งเหตุผลที่ควรใช้ BOLLOX FIREBALLS

หากพูดถึงปัจจัยทางกายภาพ พริกเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อนักกีฬา เป็นที่รู้กันดีว่าพริกให้ความรู้สึกที่เผ็ดร้อน ความเจ็บปวดจากการเผ็ดร้อนที่เกิดจากการรับประทานพริกนั้นเป็นผลมาจากสารที่เรียกว่า แคปเซอิซิน

When capsaicin reaches our mouths, it interacts with a special type of proteins located on the surface of our nerve cells. These proteins, called TRPV1 receptors, act as sensors for the nerve cells giving them information about the outside world. For example TRPV1 receptors are activated by physical heat, above 43˚C (109˚F) and cause a signal to be transmitted to the brain into thinking it is being burned. Thus, not only physical heat but also capsaicin will ‘switch on’ the TRPV1 receptors and cause the same signal to be transmitted to the brain even though there is no actual heat present.

Endorphins and ‘Runners High’
The brain responds by releasing a type of messenger chemicals (neurotransmitters) known as endorphins. Endorphins are the body’s natural way of relieving pain by blocking the nerve’s ability to transmit pain signals.

So also in response to the chili's sting these natural painkillers are released. Endorphins are said to induce a pervasive sense of happiness. Actually, endorphins are well known to athletes who regularly exercise, and give rise to what is known as a 'runner's high'. Their release is caused by basically all forms of pain, including that caused by chilies.

Some people find this 'rush' from endorphins addictive, and may exercise excessively. And others, because spicy food also induces a ‘natural high’ will turn to eating chili peppers. Thus a dose of hot chilies will cause the release of endorphins, without any permanent harm. One could argue that eating chili peppers is a form of thrill-seeking, feeding our brains' desire for stimulation.

Fortunately, although you can come to crave spicy foods, your body will not develop a dependence on them like you would to truly addicting molecules like caffeine or nicotine.

‘Runners High’ and Bollox Fireballs
So what does that mean for the efficacy of Bollox Fireballs? It means that the capsaicin from chili peppers in Bollox Fireballs not only improves athletic performance by lowering one’s rate of perceived exertion (because of the desensitization of pain nerve-cells) during exercise. It will also induce a ‘runner’s high’ even during exercise, which euphoric feeling possibly contributes to the performance improvement.

And even if you are looking for an endorphin response during your ‘rest days’, taking a handful of Bollox Fireballs may be the easiest and tastiest way to get a sense of euphoria similar to a “runner’s high.”

So next time you need a little pick-me-up consider giving into the power of Bollox Fireballs and chances are you will start to Embrace the Burn, even when you’re not exercising!

Leave a comment

Comments will be approved before showing up.


Also in FOOD 4 THOUGHT

HOW TO MAKE THE MOST OF PREPACKED SPORTS NUTRITION
HOW TO MAKE THE MOST OF PREPACKED SPORTS NUTRITION

พฤษภาคม 11, 2020

We’re with you: We’d rather eat a home-cooked meal than suck down an energy gel or other prepackaged sports nutrition any day. But to train hard, you need calories, and when you’re hammering through a workout or rushing from the pool to the office, sometimes the best way to get fuel is from inside a wrapper.

View full article →

3 เหตุผลเพื่อการตัดสินใจใช้เอเนอร์จีเจลก่อนการแข่งขันครั้งต่อไป
3 เหตุผลเพื่อการตัดสินใจใช้เอเนอร์จีเจลก่อนการแข่งขันครั้งต่อไป

พฤษภาคม 11, 2020

So if taking gels 1-2 hours before the race will not help you much, you may ask why it is beneficial to take an energy gel 15-20 minutes before race start?

View full article →

ลืมคาเฟอีนไปได้เลย เมื่อใช้ Bollox!
ลืมคาเฟอีนไปได้เลย เมื่อใช้ Bollox!

พฤษภาคม 11, 2020

มีข้อพิสูจน์แล้วว่าคาเฟอีนสามารถช่วยเพิ่มสมรรถนะในการออกกำลัง และสามารถใช้ในการแข่งขันได้อย่างไม่ผิดกฎตราบเท่าที่ความเข้มข้นภายในยูรีนไม่สูงเกินข้อจำกัด แต่อย่างไรก็ตาม ก็เป็นที่รู้กันดีว่า: คาเฟอีนไม่สามารถให้พลังงาน

View full article →

Thai
TH